dilluns, 14 d’abril de 2014

Avui obrim el llistat definitiu d'inscripcions al viatge de la nostra "OPERACIO STANBROOK"


Avui 14 d'abril de 2014, s'acompleix el 83 aniversari de la proclamació de la 2ª República i com a homenatge a la mateixa i a la seua honorable memòria, avui mateix obrim el llistat definitiu de l'Operació Stanbrook :


Eixim del port d'Alacant el dijous 29 de maig a les 19 hores, arribem a Orà a les 8 hores de l'endemà.
Reembarcarem en Orà el diumenge dia 1 de juny a les 18 hores, arribarem de retorn al port d'Alacant a les 8 hores del dilluns 2 de junny

El cost final del viatge oscilarà entre els 425; 475; i els 525 euros, tot depenent del passatge que trieu (butaca, llitera, o cabina respectivament) i el preu inclou passatge, visats, hotel, assegurança, trasllats en Algèria i despeses de gestió que detallarem al seu moment.

Hi ha l'alternativa de tornar en avió el mateix diumenge dia 1 o el dia 2 en vol regular Orà-Alacant en funció de les places disponibles en Air Argelie la qual cosa pot encarir el viatge al voltant de 150 euros. Fin i tot us passarem informació i preus de la possibilitat d'anada i tornada en avió —sempre depenent de les places disponibles en Air Argelie.

Avui obrim el llistat definitiu d'inscripcions al viatge que seran efectives amb l'ingrés d'una bestreta 150 euros a descomptar del preu final, que heu d'ingressar al compte que us indicarem per mail quan confirmeu la vostra voluntat de participar -hi. Tingueu el compte que el viatge és autogestionat i aquesta bestreta es fa en concepte de despeses d'organització, gestió i actes programats, amb la qual cosa si finalment per qualsevol causa no poguéreu vindre no us la podríem retornar i la comptabilitzaríem com a “donació “ per al finançament del projecte.
L'ingrés definitiu pel que fa a reserves d'hotel, assegurança i passatges que fareu directament i contractareu amb una agència professional que us indicarem, sí té una normativa reglada dels costos de cancel·lació per al retorn dels diners en cas d'anul·lar la reserva.

Quan tinguem tancat el llistat de viatgers —data de tancament el 5 de maig, o en arribar a 150 passatgers—, us demanarem que ens remitiu personalment, per correu certificat o per missatger el vostre passaport i si cal el certificat de penals —ja us indicarem la dreça— per traure els visats al consulat d'Alacant i vos els lliurarem personalment a peu del vaixell, o avió per embarcar.

En un proper comunicat ja informarem del programa a del viatge

Important: Remitiu el vostre mail de confirmació al viatge i per a consultes al mail operaciostanbrook@gmail.com
Hoy 14 de abril de 2014 , se cumple el 83 aniversario de la proclamación de la 2 ª República y como homenaje a la misma y a su honorable memoria , hoy abrimos el listado definitivo de la Operación Stanbrook :

Salimos del puerto de Alicante el jueves 29 de mayo a las 19 horas, llegamos a Orán a las 8 horas del día siguiente.
Reembarcamos en Orán el domingo día 1 de junio a las 18 horas , llegaremos de regreso al puerto de Alicante a las 8 horas del lunes 2 de junio

El coste final del viaje oscilará entre los 425 ; 475 ; y los 525 euros , todo dependiendo del pasaje que se elija ( butaca , litera , o cabina respectivamente ) y el precio incluye pasaje , visados , hotel, seguro , traslados en Argelia y gastos de gestión que detallaremos en su momento.

Existe la alternativa de volver en avión el mismo domingo día 1 o el día 2 en vuelo regular Orán -Alicante en función de las plazas disponibles en Air Argelie lo que puede encarecer el viaje alrededor de 150 euros. Os pasaremos información y precios de la posibilidad de ida y vuelta en avión —siempre dependiendo de las plazas disponibles en Air Argelie .

Hoy abrimos el listado definitivo de inscripciones al viaje que serán efectivas con el ingreso de un anticipo 150 euros a descontar del precio final, que teneis que ingresar en la cuenta que os indicaremos por e-mail cuando confirmeis vuestra participación. Tened en cuenta que el viaje es autogestionado y este anticipo se hace en concepto de gastos de organización, gestión y actos programados , con lo que si finalmente por cualquier causa no pudierais venir no os la podríamos devolver y la comptabilizaríamos como " donación " para la financiación del proyecto .
El ingreso definitivo en cuanto a reservas de hotel, seguro y pasajes que haréis directamente y contratareis con una la agencia profesional que os indicaremos, sí tiene una normativa reglada de los costes de cancelación para el retorno del dinero en caso de anulación de la reserva.

Cuando tengamos cerrado el listado de viajeros - fecha de cierre el 5 de mayo , o en llegar a 150 pasajeros - , os pediremos que nos remitáis personalmente, por correo certificado o por mensajero el pasaporte y si es necesario el certificado de penales - ya os indicaremos - para sacar los visados en el consulado de Alicante y os los entregaremos personalmente a pie del barco, o avión para embarcar.

En un próximo comunicado ya informaremos del programa a del viaje.

Importante : Remitid el mail de vuestra confirmación al viaje y para consultas a: operaciostanbrook@gmail.com

(Comissió Stanbrook)

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada